ايده ‌هايي در مورد گچبري سقف

گچبري سقف همواره جزء جدايي ناپذير در طراحي فضاي منزل بوده است. مدلهاي نور مخفي سقف كه بتوان با گلويي نور مخفي اجرا كرد و به راحتي با ابزار گچبري نور مخفي پلي يورتان قابل اجرا خواهد بود. اين ابزار‌ امكان استفاده از گلويي بدون رابيتس را فراهم خواهد كرد. چرا كه رابيتس كاري جهت انجام گچبري در ساختمان كاري پر هزينه و زمان‌بر است. در عكس هاي زير نمونه‌اي از ابزار گلويي مدرن را ملاحظه مي‌كنيد.

گچبري سقف طرحدار و كلاسيك

‌هاي در مورد گچبري سقف2 - ايده ‌هايي در مورد گچبري سقف - درنيكا دكور

قيمت گچبري گلويي سقف پذيرايي با كاربرد ابزار گچبري پيش ساخته پلي يورتان بسيار اقتصادي و به صرفه خواهد شد. ضمن اينكه شما از يك گچبري مدرن هم برخوردار خواهيد شد. در عكس زير يك مدل گچبري گلويي شيك و ساده را مي‌بينيد:

گچبري گلويي سقف

شركت درنيكا دكور اقدام به واردات ابزار گچبري گلويي سقف ( از جنس پلي يورتان بدون نياز به اجراي رابيتس) نموده است.

 

انتخاب سايز ابزار گلويي پلي يورتان

هنگامی که به محصولات ابزار گلويي نگاه می کنید، اندازه گیری به نام “عرض ” Breadth را مشاهده مي‌كنيد. این عرض اندازه  صفحه روبروی ابزار گلويي را نشان مي‌دهد و می توانيد از آن جهت تعیین اندازه ابزاري كه مي‌خواهيد  روی سقف خود نمایش داده شود استفاده كنيد. در ادامه برخی از دستورالعمل های کلی براي انتخاب سايز ابزار گلويي پلي يورتان ارائه شده است:

اتاق كوچك و متوسط

سقف با ارتفاع 4/2 متر : عرض 5 تا 12 سانت

سقف با ارتفاع 3 متر: عرض 10 تا 20 سانت

سقف با ارتفاع 6/3 متر: عرض 15 تا 25 سانت

 

سالن و اتاق بزرگ

سقف با ارتفاع 4/2 متر : عرض 10 تا 18 سانت

سقف با ارتفاع 3 متر: عرض 12 تا 25 سانت

سقف با ارتفاع 6/3 متر: عرض 18 تا 28 سانت