نقش گچبری در معماری مدرن

در طراحی کلاسیک ایرانی استفاده از گچبری بسیار مرسوم بوده است و ریشه در فرهنگ ما دارد. به کارگیری انواع گل گچی، گلهای کنج قاب، گل دور قاب گچی، گلهای سقفی در ارتقاء و بها دادن به ارزش کار معماران سهم به سزایی داشته است. در عمارتهای بزرگتر بهره گیری از ابزار ستون و ستون کلاسیک با ارتفاع زیاد، حال چه به صورت ستون گرد و یا ستون تخت، فضا را بسیار با شکوه می ساختند. المانهای تلفیقی به ستون گچکاری شده از جمله:

  • سر ستون گچکاری که به صورت سر ستون گرد و یا سر ستون تخت بوده است.
  • بدنه ستون گچی که با انواع گلهای گچبری تزیین می شود.
  • پایه ستون گچی.

طرحهای گچ بری ستون متنوع است و البته بسیار گران. لیکن با استفاده از ستون و سر ستون پلی یورتان،  قیمت ستون و سر ستون گچبری به یک سوم تا یک چهارم کاهش می‌یابد.

عکس زیر نمونه‌ی اجرا شده از ستون و سر ستون از جنس پلی یورتان می‌باشد.

اجرای ستون و سرستون و پایه ستون پلی یورتان

اجرای ستون و سرستون و پایه ستون از جنس پلی یورتان

انواع کاربرد ستون و سر ستون در معماری ایرانی

در معماری اصیل ایرانی ستون نشانده‌ی شکوه عمارت بوده است که معمولا به صورت ستون گچی و ستون سنگی بوده است با انواع گچبری ها و تزئینات گچی روی این ستونهای کلاسیک زیبایی بنا صد چندان می‌شده است.

در معماری مدرن امروزی که تلفیقی از معماری سنتی و مدرن جهانی است وجود ستون در داخل فضا هنوز جای خود را حفظ کرده است.

ابزارهای نوین ساختمانی همچون ابزار پیش ساخته گچبری پلی یورتان از آن جمله است به صورت ستون، نیم ستون و سر ستون پلی یورتان در قالب گچبری پیش ساخته است.

۱-     ستونهای پیش ساخته پلی یورتان برای نصب روی دیوار مناسب است.

۲-     ستون های ساده را هم می توان با انواع ستونهای گچبری تزیین کرد.

۳-     استفاده دیگر از ستونها به صورت قرینه  در دو طرف ورودی‌ها و درب‌ها است.

گچبریهای پلی یورتان با چگالی بالا می باشد و بدون نیاز به مراقبت خاصی ماندگار است. ابزار ستون پیش ساخته از جنس پلی یورتان با دانسیته بالا جایگزین گچبری و گچکاری با قابلیهای بسیار بهتر نسبت به گچ است.

 

ستون، سر ستون و پایه ستون پیش ساخته پلی یورتان

ستون، سر ستون و پایه ستون پیش ساخته پلی یورتان