توضیحات پروژه

آموزش نحوه نصب ابزار گلويي پيش ساخته پلي يورتان با جزئيات كامل

در اين فيلم كه به زبان انگليسي تهيه شده است نحوه نصب ابزار گلويي پيش ساخته پلي يورتان بطور كامل تشريح شده است. با مشاهده اين فيلم نحوه نصب ابزار گلويي پلي يورتان را به خوبي ياد ميگيريد و ميتوانيد ابزار گچبري گلويي از جنس پلي يورتان را براحتي خودتان نصب نماييد.
How To Cut Install Polyurethane Crown Moulding