راههای تماس با درنیکا دکور

آدرس دفتر مرکزی درنیکا دکور: تهران، تهرانپارس

حضور در دفتر با هماهنگی قبلی

تلفن, فاکس: ۰۲۱-۷۷۰۷۵۵۷۹

همراه: ۰۹۰۳-۳۲۵۱۴۱۴

تلگرام و واتس آپ: ۰۰۹۸-۹۰۳۳۲۵۱۴۱۴