گچبری مدرن دیوار و سقف

در طراحی کلاسیک ایرانی استفاده از گچبری بسیار مرسوم بوده است و ریشه در فرهنگ ما دارد. در گچبری مدرن دیوار و سقف استفاده از انواع گل گچی، گلهای کنج قاب، گل دور قاب گچی، گلهای سقفی پیش ساخته در ارتقاء و بها دادن به ارزش کار معماران سهم به سزایی داشته است. در عمارتهای بزرگتر و سبک معماری مدرن بهره گیری از ابزار ستون و ستون کلاسیک با ارتفاع زیاد، حال چه به صورت ستون گرد و یا ستون تخت، فضا را بسیار با شکوه می ساختند. المانهای تلفیقی به ستون گچکاری شده از جمله:

  • سر ستون گچکاری که به صورت سر ستون گرد و یا سر ستون تخت بوده است.
  • بدنه ستون گچی که با انواع گلهای گچبری تزیین می شود.
  • پایه ستون گچی.

طرحهای گچ بری ستون متنوع است و البته بسیار گران. لیکن با استفاده از ستون گچ بری پیش ساخته پلی یورتان، سر ستون گچبری پیش ساخته در معماری مدرن قیمت ستون گچبری به یک سوم تا یک چهارم کاهش می‌یابد.

عکس زیر نمونه‌ی اجرا شده از ستون گچی پیش ساخته از جنس پلی یورتان می‌باشد.

اجرای ستون و سرستون و پایه ستون پلی یورتان

اجرای ستون و سرستون و پایه ستون پلی یورتان (گچبری مدرن دیوار)