هادی برغمدی (مدیر عامل و عضو هیئت مدیره)

ایمیل : barghamadi2008@gmail. com

مدرک تحصیلی :

کارشناسی ارشد : مهندسی عمران، خاک و پی، دانشگاه تهران

کارشناسی : مهندسی عمران-عمران، دانشگاه صنعتی شریف

خلاصه فعالیتها: 

  • مدیریت شرکت درنیکا دکور با سمت مدیر عامل از سال ۱۳۹۰
  • طراحی و نظارت بر اجرای بیش از ۵۰ ساختمان در تهران از سال ۱۳۷۹
  • دارای پروانه اشتغال پایه ۲ محاسبات ، طراحی ، اجرا و نظارت بر ساختمانهای فولادی و بتنی
  • 21 سال فعالیت در پروژه های عمرانی ملی و بین المللی (سد ، نیروگاه، تونل، شبکه های آبیاری و زهکشی و سامانه های انتقال آب ، مطالعات و طراحیهای ژئوتکنیک) با سمتهای مدیر پروژه و کارشناس ارشد ژئوتکنیک
هادی برغمدی