توضیحات پروژه

گچبری پلی یورتان در نیاوران

در پروژه ابزار گچبری پلی یورتان نیاوران از ابزار گلویی طرح دار XT-9634 و گل سقفی DP-1812 جهت گچبری سقف استفاده شد. همچنین از ابزار قاب بندی و گل گوشه به شرح زیر برای ایجاد قاب در این پروژه استفاده گردید.

XT-9727 ، XT-9727B ، XT-9725 ، XT-9725A ، XT-9722 ، XT-9722A