درنیکا دکور از سال 1394 در زمینه واردات ابزار گچبری پيش ساخته پلی یورتان از کشورهای معتبر اروپایی و آسیایی فعال می‌باشد. ابزار گچبری پيش ساخته پلی یورتان شامل انواع ابزار گلویی ، نور مخفی ، پروفیل های قاب ، قرنیز ، قابهای پیرامونی در و پنجره ، طاقچه ها ، گل ها و گنبدهای زیبای سقفی ، قطعات تزیینی و چراغ دانهای دیواری ، ستون و سرستون و غیره می‌باشد.