نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق شبکه های اجتماعی نیز میتوانید برای ما ارسال فرمایید:

در ادامه نقطه نظرات تعدادی از مشتریان محترم را با هم گوش میکنیم:

جناب آقای گل محمدی, کارفرمای محترم
جناب آقای کرمی, کارفرمای محترم
جناب آقای هاشمی, کارفرمای محترم
سرکار خانم محمدی, کارفرمای محترم
جناب آقای صفری, کارفرمای محترم