ابزار گلویی سقف ساده و طرح دار : ابزارهای طولی در بالای کنج دیوار که به صورت نیم گرد و یا گونیا به طور ساده، نور مخفی و هالوژن دار در ابعاد و اشکال مختلفی نصب میشود.

عنوان

Go to Top