گام به گام، 3 استراتژی جهت طراحی دکوراسیون داخلی خانه‌ و آپارتمان کوچک

آیا خانه ای كوچك و دنج دارید؟ آیا شما فکر می کنید که یک خانه کوچک می تواند تزئین شود؟ خانه شما کوچک است اما داراي جزئیات کامل است. البته كه شما می توانید آن را تزئین کنید. در اين مقاله قصد داریم 3 استراتژی طراحی برای طراحی دکوراسیون داخلی خانه کوچک را به شما بگویيم. در یک فضای محدود (خانه دنج و كوچك) ، بیایید یک خانه زیبا در سبک اروپایی ایجاد کنیم!

به گام، 3 استراتژی جهت طراحی دکوراسیون داخلي خانه‌ و آپارتمان کوچک 300x168 - گام به گام، 3 استراتژی جهت طراحی دکوراسیون داخلی خانه‌ و آپارتمان کوچک

طراحی دکوراسیون داخلی به سبك اروپايي

استراتژی های طراحی دکوراسیون داخلی 1 – ستون های رومی پلي يورتان

ستون های رومی ابزار دكوراتيو بزرگ برای دکوراسیون خانه های کوچک است. آیا آنها در خانه های کوچک زشت و باريك به نظر می رسد ؟ نگران نباشيد. شما می توانید از ستون های مسطح رومی استفاده کنید. آنها را به دیوار وصل کنید و با رنگی که با سبک خانه شما مطابقت دارد، رنگ کنید. ستون های رومی مسطح فضای خانه را نمی گیرند. آنها همچنین محيط داخلي خانه را مشابه فضاي خانه‌هاي مدرن اروپايي می کنند.

به گام، 3 استراتژی جهت طراحی دکوراسیون داخلي خانه‌ و آپارتمان کوچک 1 300x163 - گام به گام، 3 استراتژی جهت طراحی دکوراسیون داخلی خانه‌ و آپارتمان کوچک

ستون پيش ساخته پلي يورتان

استراتژی های طراحی دکوراسیون داخلی 2 – ابزار و گلهای پيش ساخته سقفی پلي يورتان

در فضای محدود، خانه خود را با نصب ابزار دكوراتيو پلي يورتان روي سقف و دیوار تزئین کنید. ابزار دكوراتيو سقفي (گل سقفي پيش ساخته) انتخاب خوبی برای زیبایی سقف شما است. این ابزار نسبتا مسطح است اما الگوهای زیبا دارد. ابزار سقفي پيش ساخته پلي اورتان می تواند احساس فضاي سه بعدی بزرگتري را ايجاد نمايد ابزار دكوراتيو پيش ساخته را با چراغ سقف ترکیب کنید تا سقف شما را زیبا تر کند. علاوه بر این، شما می توانید خلاقیت خود را نشان دهيد! ترکیب با دوش حمام برای ایجاد یک طراحی حمام خاص با معماري مدرن . به هر حال، محصولات دكوراتيو پيش ساخته پلي يورتان درنيكا دكور ضد آب هستند.

به گام، 3 استراتژی جهت طراحی دکوراسیون داخلي خانه‌ و آپارتمان کوچک 2 300x160 - گام به گام، 3 استراتژی جهت طراحی دکوراسیون داخلی خانه‌ و آپارتمان کوچک

ابزار دكوراتيو پيش ساخته پلي يورتان، ابزار سقفي

استراتژی های طراحی دکوراسیون داخلی 3 – ابزار دكوراتيو گچبري پيش ساخته پلي يورتان ، ابزار ديواري ساده و طرح دار

علاوه بر سقف و دیوار، مبلمان ، كمدها و كابينتها نیز می توانند یک اثر تزئینی خوب برای دکوراسیون خانه کوچک ايجاد نمايند. از ابزار ديواري دكوراتيو پلي يورتان شركت درنيكا دكور براي تزئين مبلمان، كمدها و كابينتها استفاده نماييد. حتی اگر هر اتاق دارای سبک خاص خود باشد، می توانید از ابزار دكوراتيو يكسان جهت ايجاد ارتباط بين اتاقها استفاده کنید.

به گام، 3 استراتژی جهت طراحی دکوراسیون داخلي خانه‌ و آپارتمان کوچک 3 224x300 - گام به گام، 3 استراتژی جهت طراحی دکوراسیون داخلی خانه‌ و آپارتمان کوچک

معاري مدرن، طراحی دکوراسیون داخلی

در مجموع، محصولات دكوراتيو پلي يورتان درنيكا دكور ابزار دكوراتيو پيش ساخته مناسب برای طراحی دکوراسیون داخلی خانه های کوچک است. آنها سبک وزن، سازگار با محیط زیست و آسان برای نصب هستند. ویژگی سبک وزن مناسب برای تغییر طراحی است. این ابزار دكوراتيو مناسب برای ایجاد معماري مدرن با سبک اروپایی هستند. ما مشتاقانه منتظر دیدن شما هستیم!

Walkthroughs! 3 design strategies for small house decoration

Do you have a cozy small house? Are you thinking about can a small house be decorated? Your house is small but complete in every detail. Of course, you can decorate it. In this paper, we are going to tell you 3 design strategies for small house decoration. In a limited space, let’s create a beautiful European style home!

به گام، 3 استراتژی جهت طراحی دکوراسیون داخلي خانه‌ و آپارتمان کوچک 300x168 - گام به گام، 3 استراتژی جهت طراحی دکوراسیون داخلی خانه‌ و آپارتمان کوچک

طراحي داخلي

Design strategies 1 – Roman Columns

The Roman columns are large elements for small house decoration. Do they look particularly awkward or narrow at small home? Don’t worry. You can use the plane Roman columns. Attach them to the wall and paint a color that matches with your home style. The plane Roman columns won’t take up the house space. They also make the space full of European atmosphere.

به گام، 3 استراتژی جهت طراحی دکوراسیون داخلي خانه‌ و آپارتمان کوچک 1 300x163 - گام به گام، 3 استراتژی جهت طراحی دکوراسیون داخلی خانه‌ و آپارتمان کوچک

ستون پيش ساخته پلي يورتان

Design strategies 2 – Ceiling Medallions

In the limited space, decorate your house along with the ceiling and wall. The ceiling medallion is the good choice to beautify your ceiling. It is plane but has beautiful patterns. It can increase the three-dimensional feeling. Combine with a lamp to make your ceiling more elegant. Moreover, you can show your creativity! Combine with the showerhead to create a special bathroom design. By the way, Dornica Decor PU products are waterproof.

به گام، 3 استراتژی جهت طراحی دکوراسیون داخلي خانه‌ و آپارتمان کوچک 2 300x160 - گام به گام، 3 استراتژی جهت طراحی دکوراسیون داخلی خانه‌ و آپارتمان کوچک

ابزار دكوراتيو پيش ساخته پلي يورتان

Design strategies 3 – PU panel moldings

Besides the ceiling and wall, the furniture can also show a good decorative effect for small house decoration. Use Dornica Decor Panel Molding made of Polyurethane to make your cabinet or sofa more elaborate. Even if each room has its own style, you can use the same panel molding as a connection for each room.

به گام، 3 استراتژی جهت طراحی دکوراسیون داخلي خانه‌ و آپارتمان کوچک 3 224x300 - گام به گام، 3 استراتژی جهت طراحی دکوراسیون داخلی خانه‌ و آپارتمان کوچک

معاري مدرن

In sum, Dornica Decor PU products are suitable elements for small house decoration. They are lightweight, Eco-friendly, and easy to install. The feature of lightweight is convenient for changing the design. They are the delicate decorations for creating European style. We are looking forward to seeing your ingenuity!