توضیحات پروژه

گچبری پلی یورتان در پروژه بازسازی تهرانپارس

در پروژه ابزار گچبری پلی یورتان تهرانپارس از ابزار قاب بندی و گلهای گوشه به شرح زیر جهت ایجاد قاب روی دیوار استفاده شد.

  XT-9722 ، XT-9722A ، XT-9629 ، XT-9629A

همچنین به عنوان نوار میانی از ابزار XT-9653 استفاده گردید.